Apocalyptica & Sandra NasicPath vol. II

Silvio RodriguezOleo de una mujer con sombrero

Tycks vara en urgammal inspelning, hahaha. Men inte är sången sämre för det.